Náhradní díly v záruce

Vydáno: 2 minuty čtení
NÁHRADNÍ DÍLY V ZÁRUCE
Dagmar
Masná
Budeme TNT službou posílat do Izraele náhradní díly na pásové pily. Jde o reklamaci v záruční době.
Izraelská firma nám je nebude platit, proto je nechceme ani fakturovat. Jak máme správně postupovat z hlediska celního úřadu a jak z hlediska vývozu osvobozeného od DPH?
ODPOVĚĎ:
Daň z přidané hodnoty:
Zasílání zboží - náhradních dílů na pásové pily do Izraele se považuje za vývoz zboží, kterým se rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země, přičemž zboží je propuštěno do některého z celních režimů (vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější tranzit) nebo do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území. Osvobozené od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno do třetí země. Za den uskutečnění vývozu se považuje den výstupu zboží z území EU potvrzený celním orgánem. Dodání zboží do třetí země se prokazuje daňovým dokladem vystaveným podle § 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud doklad o výstupu není potvrzen, musí plátce prokázat výstup zboží jinými důkazními prostředky. Vývoz zboží se v daňovém přiznání uvádí na ř. 22.
Celní řízení:
Z dotazu není zcela zřejmé, zda jde o reklamaci izraelského zboží nebo o reklamaci českého zboží. Pokud tedy jde o české zboží, postupuje se podle pravidel daných celními předpisy. Lze předpokládat, že zboží bude celními orgány propuštěno do celního režimu vývoz. V současné době je celní řízení o vývozu zboží prováděno elektronicky. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách Generálního ředitelství cel, www.celnisprava.cz - clo - e-Customs - ECS - eVývoz.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty