Soudní poplatek a jeho účtování

Vydáno: 1 minuta čtení
SOUDNÍ POPLATEK A JEHO ÚČTOVÁNÍ
Ing.
Jiří
Vychopeň
Společnost s r. o. zažalovala dlužníka u soudu. Na jaký účet se zaúčtuje „soudní poplatek za žalobu“? Je tento náklad daňově uznatelný?
ODPOVĚĎ:
Podle bodu 3.5.1. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 se poplatky v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, zachycují v účtové skupině 53 - Daně a poplatky. V daném případě se jedná o poplatek za řízení před soudem, jehož poplatníkem je společnost na základě příslušného ustanovení § 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek je daňově uznatelným nákladem podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně také podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.