Minimální vyměřovací základ a jeho poměrná část od 1. ledna 2016

Vydáno: 11 minut čtení

S účinností od 1.1.2016 dochází ve zdravotním pojištění ke zvýšení minimální mzdy na částku 9 900 Kč, kdy tato hodnota má ve zdravotním pojištění přímý vliv na placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance. Kromě minimálního vyměřovacího základu řeší zaměstnavatelé i problematiku poměrné části minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ a jeho poměrná část od 1. ledna 2016
Ing.
Antonín
Daněk
Trvá-li zaměstnání po celý kalendářní měsíc, musí být od ledna 2016 odvedeno zaměstnavatelem za zaměstnance pojistné nejméně z vyměřovacího základu 9 900 Kč, tedy v částce pojistného alespoň 1 337 Kč v situaci, kdy zaměstnanec není jako výjimka vyjmenován v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění“).
Hodnota minimální mzdy 9 900 Kč je současně i
vyměřovacím základem
pro platbu pojistného osobami bez zdanitelných příjmů, které jako samoplátci platí v roce 2016 měsíčně taktéž 1 337 Kč.
V dalším textu se však zaměříme na problematiku snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance na poměrnou část, což se odvíjí od rozhodného období. Vzhledem k tomu, že rozhodným obdobím je u zaměstnance kalendářní měsíc, řeší se poměrná část minima v návaznosti na kalendářní dny daného měsíce.
Ve zdravotním pojištění je zaměstnavatel plátcem pojistného za své zaměstnance sazbou ve výši 13,5% z vyměřovacího základu.