Připravujeme se na daňové přiznání za rok 2015

Vydáno: 28 minut čtení

V souvislosti s přípravou zemědělského podnikatele na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 vyvstávají otázky nejen jak správně sestavit toto daňové přiznání, ale rovněž jak plně využít zákonných možností k daňové optimalizaci výše své daňové povinnosti.

Připravujeme se na daňové přiznání za rok 2015
Ing.
Ivan
Macháček
Otázkou je rovněž, kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, anebo může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň. Proto se v článku zaměříme na tři okruhy:
1.
Stručný přehled možných odpočtů od základu daně a slev na dani, které může poplatník uplatnit.
2.
Vymezení osob s příjmy ze závislé činnosti, které podávají a které nemusí podávat daňové přiznání.
3.
Přehled hlavních změn v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v souvislosti s podáním daňového přiznání fyzických osob za rok 2015.
 
Přehled odpočtů od základu daně a slev na dani v daňovém přiznání
1. Přehled
odpočtů od základu daně
v daňovém přiznání za rok 2015, které při jejich
neuplatnění propadají
:
-
Odpočet hodnoty bezúplatného plnění
(daru) poskytnutého osobám a na účely dle § 15 odst. 1 ZDP - maximálně 15% ze základu daně.
-
Odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření
a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP - maximálně 300 000 Kč.
-
Odpočet příspěvků na penzijní připojištění
se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření dle § 15 odst. 5 ZDP - maximálně částka 12 000 Kč.
-
Odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění
dle § 15 odst. 6 ZDP - maximálně částka 12 000 Kč.
-
Odpočet zaplacených členských příspěvků
členem odborové organizace této odborové organizaci dle § 15 odst. 7 ZDP - maximálně 3 000 Kč.
-
Odpočet úhrady za zkoušky
ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle § 15 odst. 8 ZDP - nejvýše 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
2. Přehled
odpočtů od základu daně
, které
lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích
:
-
Odpočet daňové ztráty
vzniklé u příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a z nájmu (§ 9 ZDP) - možno uplatnit v souladu s § 34 odst. 1 ZDP nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.<