Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let 2015 a 2016

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím textu si formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele i pojištěnce při řešení různých situací v oblasti zdravotního pojištění v právních podmínkách jak roku 2015, tak platných od data 1.1.2016.

Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let 2015 a 2016
Ing.
Antonín
Daněk
1. Zaměstnanec ukončil zaměstnání ke dni 30.11.2015, dne 4. 12. onemocněl v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru a posléze začal pobírat nemocenské dávky.
V případě onemocnění v ochranné lhůtě náleží v roce 2015 nemocenské od 15. kalendářního dne nemoci. Od 18. 12. je bývalý zaměstnanec příjemcem dávek nemocenského pojištění, což znamená, že pobírání nemocenských dávek řeší jako „státní kategorie“ pojistný vztah v prosinci, a dále ještě do té doby, než pobírání těchto dávek skončí. Takže pokud by byly bývalému zaměstnanci vypláceny nemocenské dávky např. do 3. února 2016, má tímto ve zdravotním pojištění vyřešeny ještě měsíce leden a únor (samozřejmě včetně prosince), ovšem od měsíce března se již sám musí postarat o řešení svého pojistného vztahu. Zaměstnavatel oznamuje zdravotní pojišťovně prostřednictvím kódů „N“ a „K“ zahájení, resp. ukončení pobírání nemocenský