Silniční daň u zemědělských podnikatelů - judikát

Vydáno: 7 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl upozornit na judikát Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“) sp. zn. 9 Afs 156/2014-58 ze dne 14.5.2015, který se týkal silniční daně v případě zemědělského podnikání.

Silniční daň u zemědělských podnikatelů - judikát
Ing.
Zdeněk
Morávek
Předmětem sporu je
posouzení, zda se při stanovení silniční daně v případě vozidel, která nejsou předmětem daně, vychází ze zápisů v registru silničních vozidel, nebo je rozhodující jejich faktické použití.
Poplatník v daném případě tvrdil, že posuzovaná vozidla, tj. dvě přípojná vozidla, byla fakticky využívána jako přívěsy za zemědělský traktor, a další vozidlo, u kterého byla doměřena silniční daň, mělo rovněž zemědělskou úpravu, proto nebyl, jako jejich provozovatel, povinen hradit za ně silniční daň

Související dokumenty

Zákony

16/1993 Sb. o dani silniční