Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015

Vydáno: 15 minut čtení

Přijatým zákonem č. 200/2015 Sb. (tzv. transparenční novelou), se s účinností od 1. září 2015 mění: - Zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). - Zákon č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění“). - Zákon č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015
Ing.
Antonín
Daněk
Z následujícím textu se zaměříme především na
změny u pojištěnců a zaměstnavatelů.
 
Změny týkající se pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
S účinností od 1.9.2015 se v zákoně o veřejném zdravotním pojištění mění, resp. upřesňují např. podmínky platné při:
-
uplatnění institutu dlouhodobého pobytu pojištěnce v cizině,
-
změně zdravotní pojišťovny,
-
rozhodování zdravotních pojišťoven (pravděpodobná výše pojistného),
-
náhradě nákladů vůči třetí osobě.
 
Dlouhodobý pobyt pojištěnce v cizině
Povinnost zpětně doplatit pojistné v případě, kdy pojištěnec neprokáže placení pojistného v jiném státě při tzv. dlouhodobém pobytu v cizině, nebyla dosud zcela jednoznačně vymezena. Citované ustanovení § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění tak umožňovalo více výkladů, což se projevovalo i v odlišné interpretaci zdravotních pojišťoven při řešení takových případů.
Od 1.9.2015 tak platí, že pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen
doplatit zpětně pojistné
tak, jako by k odhlášení nedošlo;
penále se v takovém případě nevymáhá.
Jestliže pojiště