Podnikatelé a zaměstnavatelé v zemědělství a zdravotní pojištění v roce 2015

Vydáno: 12 minut čtení

Osoby podnikající v zemědělství mohou ve zdravotním pojištění vystupovat ve dvojí roli - jednak jako osoby samostatně výdělečně činné, jednak jako zaměstnavatelé, platící pojistné za své zaměstnance.

Podnikatelé a zaměstnavatelé v zemědělství a zdravotní pojištění v roce 2015
Ing.
Antonín
Daněk
 
OSVČ ve zdravotním pojištění
Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění
považují osoby podnikající v zemědělství podle ustanovení § 5 písm. b) bod 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“).
V souvislosti s placením pojistného a plněním ostatních zákonných povinností OSVČ je především důležité, zda je v rozhodném období kalendářního roku samostatná výdělečná činnost pojištěnce
hlavním nebo vedlejším zdrojem jeho příjmů.
Je-li pro pojištěnce samostatná výdělečná činnost
jediným (příp. hlavním) zdrojem jeho příjmů,
pak musí splnit zejména tyto
povinnosti:
-
Platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální zákonné výši, za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsí