Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností hlavně od 1.1.2015 ovlivnily 3 novely. První přinesla zvláštní režim jednoho správního místa, který usnadní administrativu u tzv. elektronicky poskytovaných služeb spotřebitelům z jiných států. Poselstvím druhé novely je zavedení druhé (nižší) snížené sazby daně 10% na léky, tištěné knihy a nezbytnou dětskou výživu. S oběma jsme se seznámili minule. Nyní se blíže podíváme na třetí novelu, která je pro většinu plátců nejvýznamnější.

Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
3. novela DPH = rozšíření přenosu daňové povinnosti a podrobná kontrolní hlášení
Jedná se o
zákon č. 360/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela bohužel dále komplikuje systém DPH novými povinnostmi, pojmy a vyšší administrativou, rozšiřuje režimy zdanění odběratelem a stále výrazněji odkazuje plátce na záplavu evropských směrnic. Dominantních 79 změnových bodů ovlivnilo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), již
od 1.1.2015.
Dalších 9 změn nabude účinnosti až
od 1.1.2016.
Hlavní cíle novely jsou dva:
-
od dubna 2015
rozšířit přenos daňové povinnosti na odběratele
v ČR,
-
od roku 2016 zavést
kontrolní hlášení plátců o všech přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních,
která umožní okamžitou křížovou kontrolu údajů nejen o DPH mezi všemi plátci.
 
Nejvýznamnější změny od roku 2015
Nejvýznamnějšími změnami v DPH od 1.1.2015 jsou:
1. Obrat pro povinnou registraci plátce - stále 1 mil. Kč:
-
Novela ruší již dříve schválené snížení limitu obratu pro povinnou registraci plátce DPH na 750 tis. Kč za „rok“, které by jinak nabylo účinnosti od 1.1.2015. I nadále tedy zůstává limitem obrat 1 mil. Kč za nejvýše po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Nicméně plátcem, příp. tzv. identifikovanou osobou, se lze lehce stát také z celé řady jiných důvodů, např. nabytím obchodního závodu od plátce.