Legislativní novinky v březnu 2015

Vydáno: 6 minut čtení

Březen byl tradičně ve znamení daňových přiznání k dani z příjmů. Nejde o lehkou ani veselou práci a motivaci nezvýší ani četné mediální aféry plýtvání s veřejnými prostředky. Pokud fyzická osoba v roce 2014 přerušila podnikání a neobnoví jej před 1.4.2015, neměla by zapomenout na úpravu základu daně jako při ukončení činnosti podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů , zejména o pohledávky a zásoby. A připomeňme, že pokud je fyzická osoba registrována k dani z příjmů, ale přiznání za rok 2014 podávat nemusí (např. důchodce, který si podnikáním vydělal méně než 15 000 Kč), musela to správci daně sdělit do 1.4.2015.

Legislativní novinky v březnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení č. 17/2015 Sb.m.s., o Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Belgií:
-
Protokol představuje modifikaci některých pravidel již dříve sjednané Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, vyhlášené pod č.