Paušální výdaje u služeb pro zemědělství a lesnictví

Vydáno: 4 minuty čtení

OSVČ, neplátce DPH, má vystaven živnostenský list na volnou živnost poskytování služeb pro zemědělství, lesnictví a myslivost. Zabývá se těžbou a přibližováním dřeva a pracemi v pěstební činnosti - zalesňování, pálení klestí apod. Jakou výši paušálu si může uplatnit, pokud nevede daňovou evidenci?

Paušální výdaje u služeb pro zemědělství a lesnictví
Ing.
Zdeněk
Morávek
odpověď:
Výše paušálních výdajů je upravena v § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „