Majetkový podíl v družstvu

Vydáno: 2 minuty čtení

Zákonem č. 268/2014 Sb. bylo v § 10 odst. 1 písm. g) dosavadní znění „nebo další podíl na majetku transformovaného družstva“ nahrazeno novým zněním „podíl na majetku transformovaného družstva...“. Není nám jasné, co ve svých důsledcích tato změna znamená. Z původního znění bylo zřejmé, že tzv. „restituční“ část majetkového podílu není ostatním příjmem a zdanění tudíž nepodléhá, což z nového znění zcela zřejmé není. V § 36 odst. 2 písm. o) zákona o daních z příjmů je sice uvedeno, že zvláštní sazba daně ve výši 15% se odvání „z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního předpisu...“, z čehož by bylo možné dovodit, že tzv. „restituční“ část majetkového podílu zdanění nepodléhá. Nicméně se domníváme (s ohledem na výše uvedenou změnu), že by mohlo docházet k rozdílným výkladům. Podléhá tedy tzv. „restituční“ část majetkového podílu zdanění či nikoliv?

? Majetkový podíl v družstvu
Ing.
Eva
Sedláková