Novinky ve mzdové a pracovněprávní oblasti od 1.1.2015

Vydáno: 14 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1.1.2015 oproti roku 2014 v oblasti mezd a platů a toho, co se týká jejich zdanění, pojistného, pracovního práva, cestovních náhrad, srážek ze mzdy, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblasti, ale spíše o výběr těch změn, které se dotknou širšího okruhu zaměstnanců.

Novinky ve mzdové a pracovněprávní oblasti od 1.1.2015
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění ZDP a další související zákony. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
Změny v oblasti pracovněprávních předpisů
V oblasti pracovního práva došlo od 1.1.2015 ke změnám minimální a zaručené mzdy:
-
Od 1.1.2015 se zvýšila
minimální měsíční mzda
na 9 200 Kč (do 31.12.2014 činila 8 500 Kč), resp.
minimální hodinová mzda na 55,00 Kč
(do 31.12.2014 činila 50,60 Kč), viz nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
-
Zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle