Legislativní novinky v lednu 2015

Vydáno: 6 minut čtení

Začátek roku byl tradičně legislativně podprůměrný. Zákonodárci asi měli plno práce s přepočítáváním svých navýšených platů a „co čert nechtěl“, kvůli deset let uplatňované špatné metodice výpočtu se jim, ale hlavně soudcům, ještě přilepší. Lidem, kteří v potu tváře v soukromém sektoru vydělávají i na tyto státní výdaje, od ledna o řád méně povyrostla minimální mzda na 9 200 Kč. Rovněž se začaly uplatňovat daňové novinky, v čele s vyšším daňovým zvýhodněním za početnější potomstvo. Naopak vládou opěvované pro-lidové snížení DPH u léků, knih a vybraných potravin pro malé děti v praxi zaznamenali asi jen obchodníci - ve vyšších maržích.

Legislativní novinky v lednu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Nález Ústavního soudu č. 14/2015 Sb., ruší zákaz soudního přezkumu nemocenského po podpůrčí době:
-
Nemocenské je dávkou poskytovanou z nemocenského pojištění, na jejíž výplatu má nárok pojištěnec, který byl uznán dočasně pracovně neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa. Tato
dávka se poskytuje po „podpůrčí dobu“
po