Legislativní novinky v prosinci 2014

Vydáno: 12 minut čtení

Konec roku bývá tradičně nejplodnějším obdobím zákonodárců, zřejmě jejich osobité pojetí „Ježíška“, které ale adresáty obvykle moc nepotěší. Žel moderní doba zcela převrátila původní smysl byrokracie - coby vlády nad úředníky - spíše naopak na „vládu úředníků“, v čele s bruselskými. Uvidíme například, zda dnešní vládní chvalozpěvy na nové nástroje boje s daňovými podvodníky skutečně v praxi přinesou více dobrého než zlého.

Legislativní novinky v prosinci 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Vyhláška č. 293/2014 Sb., mění vyhlášku č. 500/2002 Sb., provádějící účetní zákon pro podnikatele:
-
Celkem 6 změnových bodů a 2 přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2015 opravují chyby minulé novely účetní vyhlášky související s novým občanským zákoníkem, proto
lze změny použít již v roce 2014.
-
Stěžejní změna se týká tzv. práva stavby vymezeného v § 1240 až 1256 nového občanského zákoníku.
V případě práva stavby již nebude součástí jeho ocenění stavba vyhovující tomuto právu stavby.
Bude-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby. Stavby vyhovující právu stavby se budou samostatně jak účtovat, tak i odpisovat.