Silniční daň u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 17 minut čtení

Protože se blíží termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2014, chtěl bych se v tomto příspěvku věnovat problematice této daně ve vztahu k zemědělským podnikatelům. V porovnání s ostatními podnikatelskými subjekty má tato daň některá specifika, na která bych chtěl upozornit.

Silniční daň u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“). Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), a jeho prováděcí předpisy.
 
Předmět daně
Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:
-
registrovaná v ČR;
-
provozovaná v ČR;
-
používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s určitým omezením pro veřejně prospěšné poplatníky) nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Silniční vozidla
jsou vymezena v § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. a jedná se o motorová nebo nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Základními druhy silničních vozidel jsou:
-
motocykly,
-
osobní automobily,
-
autobusy,
-
nákladní automobily,