Výpůjčka a výprosa a jejich daňové řešení v roce 2014

Vydáno: 13 minut čtení
Výpůjčka a výprosa a jejich daňové řešení v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
Právní řešení výpůjčky ve starém občanském zákoníku
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31.12.2013 (dále jen „starý občanský zákoník“) obsahoval právní řešení
smlouvy o výpůjčce
v ustanovení § 659 až 662. Smlouvou o výpůjčce vzniklo vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel byl oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, nebo kterému věc obvykle sloužila. Vypůjčitel byl povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřeboval, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel mohl požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužíval řádně, nebo jestliže ji užíval v rozporu s účelem, kterému slouží.
V § 657 až 658 obsahoval starý občanský zákoník dále řešení
smlouvy o půjčce,
na základě které přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze. Při peněžité p