Daň silniční za zdaňovací období roku 2013

Vydáno: 13 minut čtení

Konec ledna 2014 je nejzazší termín pro podání daňového přiznání k dani silniční. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS “), který pro zdaňovací rok 2013 nezaznamenal žádné novely. Proto si jenom stručně připomeneme, kdo a za jakých podmínek je povinen daňové přiznání k dani silniční podat a daň uhradit.

Daň silniční za zdaňovací období roku 2013
Ing.
Miloš
Kořínek
Předmět silniční daně upravuje § 2 odst. 1 ZDS. Jsou jím silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).
Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Avšak podle § 6 odst. 9 ZDS bez ohledu na datum první registrace, se sazba daně snižuje o 100% u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána:
a)
subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání;
b)