Daňové doklady v roce 2013

Vydáno: 28 minut čtení

Novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), č. 502/2012 Sb. přinesla mimo jiné novou legislativní úpravu daňových dokladů a vyvolala značnou pozornost věnovanou tomuto tématu. Tento článek komentuje změny právní úpravy daňových dokladů a dává odpověď na některé otázky, které nová právní úprava přinesla.

Daňové doklady v roce 2013
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Právní východiska
Obvykle se výklad právní úpravy daňových dokladů soustředí na jejich právní úpravu v podobě, ve které je do zákona o DPH přinesla výše zmíněná novela č. 502/2012 Sb. U tohoto přístupu se může stát, že nám unikne smysl nové právní úpravy, a to dokonce i v případě, vezmeme-li si k ruce i důvodovou zprávu k novele č. 502/2012 Sb. Je to způsobeno tím, že důvodem nové právní úpravy je eurounijní úprava daňových dokladů, což se pochopitelně v důvodové zprávě můžeme dočíst, ale jaké jsou důvody nové eurounijní úpravy již důvodová zpráva příliš podrobně nevysvětluje.
Pro pochopení právní úpravy daňových dokladů je nutné si klást otázky typu "Proč má být určitá náležitost daňového dokladu tak či onak?" a "Co se stane, když to uděláme jinak?" apod. Pochopitelně na otázku "Proč?" nemůžeme odpovědět "Protože i takto lze doslovně vyložit text zákona", ale v duchu "Protože to odpovídá eurounijní úpravě, která byla přijata z toho či onoho důvodu".
Novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. přinesla zcela nové znění
právní úpravy daňových dokladů,
které je obsaženo v § 26-35a v tomto členění:
Obecná ustanovení o daňových dokladech
§ 26 - Daňový doklad
Vystavování daňových dokladů
§ 27 - Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů
§ 28 - Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku
Náležitosti daňových dokladů
§ 29 - Náležitosti daňového dokladu
§ 29a - Náležitosti daňového dokladu skupiny
Zjednodušený daňový doklad
§ 30 - Vystavování zjednodušeného daňového dokladu
§ 30a - Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
Zvláštní daňové doklady
§ 31 - Splátkový kalendář
§ 31a - Platební kalendář
§ 31b - Souhrnný daňový doklad
§ 32 - Doklad o použití
Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
§ 33 - Daňový doklad při dovozu
§ 33a -