Daň silniční za zdaňovací období roku 2012

Vydáno: 13 minut čtení

Do konce měsíce ledna vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani silniční. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDS"). V následujícím článku si stručně přiblížíme, kdo a za jakých podmínek je povinen daňové přiznání k dani silniční podat a daň uhradit.

Daň silniční za zdaňovací období roku 2012
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Předmět silniční daně
Předmět silniční daně upravuje § 2 odst. 1 ZDS. Jsou jím silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Podle § 6 odst. 9 ZDS se bez ohledu na datum první registrace sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů, anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a)
subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b)
jako výcviková vozidla podle zvláš