Zaměstnaná žena a "státní" kategorie ve zdravotním pojištění - změna od 1. 4. 2012

Vydáno: 6 minut čtení

Pokud je žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně je příjemcem rodičovského příspěvku, pak je za tuto osobu plátcem pojistného po celé toto období stát. Jakmile však žena ukončí rodičovskou dovolenou, případně pobírání rodičovského příspěvku, a nemá nárok a pokračování v některé ze „státních“ kategorií, musí sama řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah. V tomto případě je důležité, zda je žena z pohledu zdravotního pojištění zaměstnána (respektive trvá pracovněprávní vztah), či nikoliv.

Zaměstnaná žena a „státní“ kategorie ve zdravotním pojištění – změna od 1. 4. 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
Podmínky stanovené zákoníkem práce
Další významnou právní normou je však v dané souvislosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), který v ustanovení § 196