Ukončení likvidace firmy s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma vstoupila do likvidace v březnu 2011. Bylo podáno běžné daňové přiznání za rok 2010 a přiznání ke dni vstupu do likvidace. Nyní proběhla likvidace a je ukončena. Kdy se podává daňové přiznání? K 31. 3. 2012, nebo je nějaký termín od data ukončení likvidace. Jaké úkony ještě souvisí s ukončením likvidace?

Ukončení likvidace firmy s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď:
Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace - tedy prakticky po zpeněžení veškerého majetku společnosti v likvidaci a po úhradě všech jejich závazků - likvidátor:
*<