Zdravotní pojištění a přihlašování zaměstnanců u dohody o pracovní činnosti

Vydáno: 6 minut čtení

Plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti (a od 1. 1. 2012 nově i u dohod o provedení práce) je zakotveno v ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ ), kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Zdravotní pojištění a přihlašování zaměstnanců u dohody o pracovní činnosti
Ing.
Antonín
Daněk
 
Možné postupy zaměstnavatele
Může nastat situace, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dohodu pracovní činnosti například od 20. 4. 2012, přičemž zaměstnanec začne vykonávat práci až dnem 25. 4. 2012. Současně však není zřejmé, zda zaměstnanec dosáhne za měsíc duben vyměřovacího základu alespoň 2 500 Kč, kdy již vznikají zaměstnavateli povinnosti jak při placení pojistného, tak při souvisejícím plnění oznamovací povinnosti.
V takovém případě má zaměstnavatel v pods