Mléčná kvóta

Vydáno: 5 minut čtení

Jsme zemědělské družstvo, vedeme podvojné účetnictví, jsme plátci DPH. V roce 2005 jsme koupili od dodavatele mléčnou kvótu za pořizovací cenu 210 000 Kč, která byla za tuto cenu zařazena do dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen „DNM“) na účet 017 000. Kvótu jsme ale neodepisovali. V letošním roce nám byla kvóta ( jak nakoupená, tak přidělená SZIF) odejmuta z důvodu ukončení chovu dojných krav. Nakoupenou kvótu potřebujeme vyřadit z DNM a nevíme, zda je to možné daňově nebo nedaňově.

Mléčná kvóta
Ing.
Zdeněk
Morávek
odpověď:
Na úvod je nutné konstatovat, že vzhledem ke změnám, ke kterým došlo od roku 2005 do současnosti u tohoto majetku a vzhledem k tomu, že z daňového hlediska došlo k některým chybným postupům, jedná se o poměrně složitou otázku s nejednoznačným řešením.