Daň silniční za zdaňovací období roku 2011

Vydáno: 14 minut čtení

Jako již tradičně každý leden nastává povinnost podat přiznání k silniční dani. V průběhu roku 2011 k žádné změně v zákoně č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), nedošlo. Proto si jen přiblížíme základní skutečnosti, které tento zákon obsahuje.

Daň silniční za zdaňovací období roku 2011
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Předmět silniční daně
§ 2 odst. 1 ZDS říká, že předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Podle § 6 odst. 9 ZDS bez ohledu na datum první registrace se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a)
subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b)
jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo
c)
fyzickými osobami.
Z § 6 odst. 10 ZDS dále vyplývá, že se sazba daně u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší