Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v právních podmínkách po 1. 1. 2012

Vydáno: 8 minut čtení

Již jsme si zvykli, že s blížícím se koncem roku kulminuje legislativní aktivita příslušných orgánů, kdy musí ve vlastním zájmu zvýšit ostražitost nejen plátci daní a pojistného, ale i občané. Z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat pozornost i novým podmínkám, platným v oblasti zdravotního pojištění pro zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v právních podmínkách po 1. 1. 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
„Započitatelný“ příjem
Od roku 2008 je podmínkou účasti konkrétně vyjmenovaných skupin osob - zaměstnanců - na zdravotním pojištění (viz dále) dosažení příjmu, který je současně podmínkou pro jejich účast na nemocenském pojištění. Po datu 1. 1. 2012 je tato problematika řešena hlavně u osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti, kompletní výčet těchto osob naleznete v novelizovaném ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3.-6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.