Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 5 minut čtení

Aby zaměstnavatel odváděl pojistné podle zákona, musí mít v určitých situacích u některých zaměstnanců potvrzení o skutečnostech, které placení pojistného bezprostředně ovlivňují. Níže uvedené (případně další) písemnosti představují ve zdravotním pojištění doklady rozhodné pro stanovení vyměřovacího základu a následné placení pojistného a jejich předložení je zdravotními pojišťovnami v rámci výkonu kontrolní činnosti vyžadováno. V následujícím textu předkládám vzory těchto písemností, resp. jejich doporučenou podobu.

Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Situace č. 1
Zaměstnanec, resp. jiný zaměstnavatel, požaduje doložit potvrzení, že je za zaměstnance odváděno alespoň minimální pojistné.
vzor
 
Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu
Potvrzujeme, že