Zaměstnanci ve zvláštním režimu a zdravotní pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Ne vždy je vztah zaměstnavatele a zaměstnance bezproblémový, mnohdy se zaměstnavatel bez vlastního přičinění dostane do složité situace, kdy musí řešit jak otázku placení pojistného, tak pracovněprávní vztah zaměstnance. Mezi takové složité situace patří například vzetí zaměstnance do vazby nebo déletrvající neomluvená absence, kdy zaměstnanec zpravidla zaměstnavateli důvod své absence nesdělí, resp. ani není v kontaktu se zaměstnavatelem.

Zaměstnanci ve zvláštním režimu a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Postup zaměstnavatele
V důsledku počínání zaměstnance je zřejmé, že v obou případech je zaměstnavateli znemožněno, aby zaměstnanec vykonával práce podle potřeb zaměstnavatele v souladu se sjednanou pracovní smlouvou. Tyto závažné okolnosti brání řádnému naplňování podmínek pracovní smlouvy, proto lze reálně předpokládat, že zaměstnavatel nebude mít zájem na jejím pokračování. Nicméně, pokud by zaměstnavatel za daných okolností přece jen nechtěl pracovněprávní