Jiné zaměstnání v době neplaceného volna?

Vydáno: 3 minuty čtení
Jiné zaměstnání v době neplaceného volna?
JUDr.
František
Muška
Jsem zaměstnancem magistrátu, po rodičovské dovolené - tříleté, jsem si domluvila se zaměstnavatelem rok neplaceného volna. (Který nyní začal, dcera měla tři roky v lednu.) Nyní jsem dostala nabídku na plný úvazek v neziskové organizaci na rok - což by odpovídalo době, kdy budu doma. Mohu takový úvazek uzavřít, nebo musím přerušit neplacené volno a ukončit s magistrátem pracovní poměr?
odpověď:
Nic nebrání tomu, aby měl zaměstnanec dvě nebo více zaměstnání. Z příjmů z těchto zaměstnání odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud však v jednom z těchto zaměstnání máte neplacené volno z důvodu péče o dítě do čtyř let věku, je rozhodující zda současně pobíráte rodičovský příspěvek nebo ne. Pokud rodičovský příspěvek pobíráte, pak se na odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění vztahuje § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát.
Výdělečnou činnost v době, kdy pobíráte rodičovský příspěvek u stejného nebo jiného zaměstnavatele, umožňuje § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zde je uvedeno, že podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, aby rodič po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečoval o dítě. Požadovaný věk dítěte, o které pečuje, je uveden v další části výše uvedeného paragrafu.
V § 31 odst. 3 stejného zákona je pak uvedeno, že podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou, jestliže rodič je výdělečně činný a zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou.
Pokud rodičovský příspěvek nepobíráte a pouze u původního zaměstnavatele čerpáte neplacené volno, pak by po vás zaměstnavatel měl požadovat úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které za vás v době neplaceného volna odvádí (§ 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).