Mzda při zapůjčení zaměstnance

Vydáno: 10 minut čtení

V současné ekonomické situaci se často vyskytuje u zaměstnavatele situace - byť dočasná - že nemá pro zaměstnance vhodnou práci. Účinné řešení nespočívá jen v propouštění zaměstnanců, ale v možném zapůjčení zaměstnance na práci k jinému zaměstnavateli. Jedná se o dočasné přidělení (pronájem) zaměstnance.

Mzda při zapůjčení zaměstnance
JUDr.
Ladislav
Jouza
 
Zaměstnavatel jako agentura práce
Podmínky pro postup zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“). Zaměstnavatel v těchto případech vystupuje jako zprostředkovatel zaměstnání. Podmínkou je však, že má k této činnosti povolení
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby - zaměstnavatele. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 60 ZOZ. V přeneseném smyslu slova pak zaměstnavatel působí po vydání povolení jako „agen