Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v daňovém řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Stěžovatel tvrdil, že pokuta podle § 43 zákona o spotřebních daních trestní povahu nemá, neboť jde spíše o příslušenství daně. To však samo o sobě nemůže trestní povahu pokuty vyvrátit. Není vyloučeno, aby bylo určité plnění vůči státu zároveň příslušenstvím daně i sankcí trestní povahy. Řízení o žalobě proti rozhodnutí podle § 43 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, jímž správce daně uložil pokutu za to, že byl nucen na úhradu spotřební daně použít zajištění daně pro povolení k provozování daňového skladu, je řízením o trestním obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod . Je proto třeba v tomto řízení za specifických okolností zohlednit pozdější zrušení zajišťovacího příkazu na spotřební daň, který byl bezprostřední a jedinou příčinou naplnění skutkové podstaty uvedeného deliktu, pokud obviněný uplatnil všechny prostředky k ochraně svého práva a pokud nelze účinnou soudní ochranu garantovanou čl. 6 odst. 1 Úmluvy poskytnout jinak než aplikačním upozaděním pravidla § 75 odst. 1 s. ř. s. ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky .