Dokumentace k transferovým cenám

Vydáno: 6 minut čtení

Dokumentace k transferovým cenám slouží daňovým poplatníkům primárně jako důkazní prostředek v daňovém řízení. Obsahuje detailní informace o transakcích realizovaných mezi spojenými osobami (blíže definovanými v § 23 odst. 7 ZDP 1) ), způsobu ocenění těchto transakcí a v neposlední řadě obsahuje srovnávací analýzy prokazující, že poplatníkem stanovené transferové ceny odpovídají principu tržního odstupu.

Dokumentace k transferovým cenám
Ing.
Michal
Jelínek,
PhD.
Dokumentace k transferovým cenám je v mnoha zemích světa povinná, tj. její vypracování nařizuje lokální daňová
legislativa
. Pakliže poplatníci dokumentaci svému místně příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě nepředloží, jsou sankcionováni. Mezi země se zákonnou povinností disponovat dokumentací k transferovým cenám patří Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a mnoho dalších. V případě Slovenska je nezbytné dokumentovat významné transakce probíhající mezi zahraničními spojenými osobami, přičemž jsou-li realizovány nevýznamné transakce, pro tyto se dokumentace n