Přeprodej lihu osvobozeného od spotřební daně

Vydáno: 16 minut čtení

Cílem následujícího příspěvku je pokusit se jednoznačně dovodit závěr, zda český právní řád prostřednictvím zákona o spotřebních daních či jiného právního předpisu umožňuje přeprodej osvobozeného 1) lihu ve volném daňovém oběhu. Zdánlivě se jeví, že je přeprodej osvobozeného lihu od harmonizované spotřební daně zapovězen, ale není tomu tak. Správní praxe poukazuje na to, že je to možné, i když oporu v zákoně o spotřebních daních nenajdeme.

Přeprodej lihu osvobozeného od spotřební daně
Ing.
Ivo
Šulc,
daňový poradce
Následující příspěvek plynule navazuje na expertní příspěvek,2) který byl zveřejněn v rámci expertních příspěvků č. 2/2020 a který se týkal úvahy, zda úprava právní normy, v tomto případě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“),
a její výklad může vytvořit prostor pro korupční jednání. Minulá úvaha byla vedena zamyšlením nad tím, proč je v zákoně cosi napsáno, co podle státních orgánů vlastně v praxi nemůže či nemá existovat, a nelze tedy ani použít. Následující úvaha ale bude vedena opačným směrem. Nyní se zamyslíme na tím, co v zákoně není, ale přesto to státní orgány v zákoně čtou a také se podle toho tyto orgány řídí.
Líh, který je možné osvobodit od harmonizované spotřební daně, musí být předmětem spotřební daně a současně musí být již uveden do režimu volného daňového oběhu. Předmět spotřební daně z lihu upravuje ustanovení § 67 zákona o spotřebních daních. Aby mohl být líh osvobozen od harmonizované spotřební daně, např. pro výrobu výrobků, ke kterým je líh využíván, přičemž tento líh „zanikne“ a konečný výrobek pak již není předmětem spotřební daně, musí splňovat definované podmínky dané § 71 zákona o spotřebních daních. Toto ustanovení umožňuje osvobodit líh také např. pro výrobu léčiv, v látkách určených k aromatizaci potravin, obecně denaturovaný líh aj.
Manipulace s lihem, který je osvobozený od harmonizované spotřební daně, je omezena zákonem na osoby, které, až na výjimky, musí mít povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od spotřební daně, jež vydává celní orgán. Osoba, která přijímá a užívá líh osvobozený od harmonizované spotřební daně, se pro účely aplikace zákona o spotřebních daních

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních