K aplikaci zásady ne bis in idem

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2018, č. j. 5 Afs 104/2016-31

K aplikaci zásady ne bis in idem
JUDr.
Milan
Podhrázký,