Poplatkopokuta

Vydáno: 14 minut čtení

Není pokuta, jako pokuta. Může jít i o poplatek. Nejvyšší správní soud posoudil charakter pokuty podle zákona o ochraně ovzduší jako poplatek. Jedná se tedy o „poplatkopokutu“. 1)

Poplatkopokuta
Ing.
Ivo
Šulc
Vztah k následujícím právním normám:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění do 1. 9. 2012 (dále jen „starý zákon o ochraně ovzduší“),
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2015 (dále jen „zákon o ochraně ovzduší v původním znění“),
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 382/2015 Sb., tedy ve znění od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2018 (dále jen „zákon o ochraně ovzduší ve znění z. č. 382/2015 Sb.“),
Vztah k ustanovení:
§ 3a odst. 11 starého zákona o ochraně ovzduší (do 1. 9. 2012):
„(11) Zjistí-li celní úřad, že hlášení neobsahuje správné údaje nebo že nebylo podáno vůbec a jsou splněny podmínky pro vznik povinnosti zaplatit
poplatek, stanoví jej platebním výměrem
, popřípadě dodatečným platebním výměrem. Výše poplatku se stanoví jako součin množství neuvedeného biopaliva podle odstavce 1 v litrech a částky 40 Kč. Poplatek je splatný ve lhůtě pro podání hlášení.“