Řetězové dodávky pohonných hmot jiným úhlem pohledu

Vydáno: 9 minut čtení

Dovoluji si připojit svůj úhel pohledu na tuto problematiku, protože je odlišný od názorů uvedených v příspěvku s názvem „Řetězové dodávky pohonných hmot s příměsí rozhodování správních soudů“ od autorů Tomáše Rozehnala a Aleny Kojzarové Salinkové1).

Řetězové dodávky pohonných hmot jiným úhlem pohledu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
Autoři, podle mého názoru, nepřesně popisují, jak probíhal obchod. V době, kdy se obchody realizovaly, již byla známa existence podvodů v této oblasti, a tak někteří obchodníci vítali, že mohou zajistit přepravu zboží pro svého dodavatele, a tím měli zajištěno, že se jedná opravdu o PHM, které je stáčeno do cisteren ve značkových rafinériích a nejedná se např. o formátovací oleje. Dále měli záruku, že zboží je přepraveno do České republiky pod dozorem správce daně, který dohlíží jak na režim podmíněného osvobození od spotřební daně, tak na jeho řádné ukončení a tím splnění daňových povinností. Správce daně často argumentuje tím, že tedy mohl daňový subjekt nakupovat zboží přímo od zahraniční rafinérie. Tento argument svědčí pouze o tom, že si správce daně neuvědomuje, o jak složitou problematiku se jedná. Málokterý subjekt mohl splnit odběrové kvóty a zajištění přepravy v režimu podmíněného osvobození od spotřeb