Další život uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze "zelené nafty"

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku blíže rozebereme informaci o rozšíření „daňového zvýhodnění“ u spotřební daně z minerálních olejů u skupiny osob, která tyto minerální oleje spotřebovává při zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Další život uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze „zelené nafty“
Ing.
Ivo
Šulc
 
1. Úvod
„Zelená nafta“ je zažitý pojem využívaný ve spojení s uplatněním nároku na vrácení části spotřební daně osobám užívajícím tuto zelenou naftu pro zemědělskou prvovýrobu, která je podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále také jen „zákon o spotřebních daních“, nebo „ZSpD“) obsažena v cenách nakoupených předmětných minerálních olejů, resp. odvedena do státního rozpočtu po jejich případné výrobě. Institut vracení spotřební daně ze „zelené nafty“ je zažitou praxí již od dubna roku 2000, a to bez malého výpadku v roce 2014, až doposud. Na samém konci roku 2016 byla schválena a podepsána novela zákona o spotřebních daních č. 453/2016 Sb. (dále jen „novela“), kterou se mění ustanovení § 57 ZSpD, která nastavila pravidla uplatnění tohoto nároku na vrácení spotřební daně v následujících obdobích. Do současné doby zákon o spotřebních daních definoval možnost uplatnění nároku jen na rostlinnou výrobu. Novelou zákona o spotřebních daních jde zejména o rozšíření uplatnění nároku na vrácení spotřební daně i na živočišnou výrobu, resp. rybníkářství a na hospodaření v lese.
Podle ministra zemědělství ČR, Martina Jurečky, má novela tohoto ustanovení zajistit, aby bylo osobám podnikajícím ve vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat umožněno uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, které pro vybrané činnosti živočišné výroby a produkci zvířat spotřebovaly. Konkrétně se jedná o chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem výroby, získávání a zpracování živočišných produktů nebo produkce chovných a plemenných zvířat uvedených druhů hospodářských zvířat. Zavedení tohoto instrumentu přispěje, podle slov pana ministra, alespoň částečně ke snížení rizikových faktorů projevujících se v současné době v živočišné výrobě a produkci zvířat. Původní návrh novely zákona, poslanecký tisk č. 839, který byl i předmětem veřejného posouzení, byl v rámci druhého čtení, a to v souladu s jednacím řádem sněmovny, nahrazen „komplexním pozměňovacím návrhem“ (č. 4928), ke kterému se pak vztahovaly předložené pozměňovací návrhy. Pro tento komplexní pozměňovací návrh hlasovalo 113 poslanců s přihlášených 114 poslanců. Jen pro úplnost, Poslanecká sněmovna má 200 poslanců.