Zánik práva vyměřit spotřební daň do konce roku 2010

Vydáno: 5 minut čtení
Zánik práva vyměřit spotřební daň do konce roku 2010
Ing.
Ivo
Šulc,
daňový poradce 10
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz)
I.
ze dne 11.3.2015, čj. 3 Afs 170/2014 – 35
II.
ze dne 17.12.2015, čj. 7 Afs 40/2015 – 40
K předpisům: