Otázky a odpovědi: Volba mezi vedlejší a hlavní činností OSVČ v důsledku COVID opatření

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ v roce 2020 dosáhla vyššího příjmu, je považována za vedlejší OSVČ z titulu pobírání rodičovského příspěvku (v přehledu 2019 uvedla vedlejší činnost pro rok 2020 a taky tak platila zálohy). Při zpracování přehledu 2020 je z titulu odpuštění 6x min. záloh podstatně výhodnější být hlavní než vedlejší OSVČ (odpouští se více peněz). Může si OSVČ sama v přehledu za rok 2020 pro sociální zabezpečení zvolit měsíce, nebo klidně celý rok, za které bude považována za vykonávající hlavní činnost a za které měsíce vedlejší? A pokud ano, je nutné tento stejný režim uplatnit i pro přehled zdravotní pojišťovny? Tedy můžou se režimy pro sociální a zdravotní pojištění rozcházet? Pro zdravotní pojištění by činnost zůstala vedlejší, pro sociální by mohla být celý rok hlavní? Jedná se skutečně letos o významné rozdíly, případné penále z neuhrazených záloh z hlavní činnosti za to stojí, nehrozí-li tedy větší sankce, v případě, že je tento postup vyplnění přehledů možný.

Otázky a odpovědi: Volba mezi vedlejší a hlavní činností OSVČ v důsledku COVID opatření
Ing.
Antonín
Daněk
Ing.
Marta
Ženíšková
Zdravotní pojištění
K postupu při řešení předmětné záležitosti lze z pohledu zdravotního pojištění zaujmout následující stanovisko.
Pokud je ve zdravotním pojištění podnikatelská činnost jediným zdrojem příjmů, pak je důležité, jestli musí být při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ, či nikoli. Jestliže osoba pobírá rodičovský příspěvek, pak minimum ve zdravotním pojištění nemusí být u OSVČ dodrženo, podnikatelská činnost se nekvalifikuje jako „vedlejší“.
Při souběhu zaměstnání s podnikáním si pojištěnec sám rozhoduje, která z těchto činností bude jako hlavní zdroj příjmů a v této činnosti musí plátce dodržet minimum.
To znamená, je-li hlavním zdrojem příjmů zaměstnání, musí být zaměstnavatelem odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy). Je-li hlavním zdrojem příjmů samostatná výdělečná činnost, musí OSVČ platit alespoň minimální zálohy. Tento postup platí v situaci, kdy musí být zákonné minimum dodrženo.
Změnit charakter činnosti v průběhu roku lze – například tehdy, když podnikatel nastoupí do zaměstnání a rozhodne se, že od konkrétního kalendářního měsíce bude jeho samostatná výdělečná činnost (do té doby jediný příjem) vedlejším zdrojem příjmů. Anebo v situaci, kdy má při souběhu se zaměstnáním podnikání jako hlavní, přestává se mu v samostatné výdělečné činnosti dařit, a proto se rozhodne, že hlavním zdrojem příjmů bude zaměstnání.
Sociální zabezpečení
Být považována za OSVČ vedlejší je právem OSVČ, nikoliv její povinností. Na tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích si proto může určovat, v kterých měsících je hlavní a v kterých vedlejší. OSVČ si může určit, že v roce 2020 byla v měsících březen až srpen hlavní a v ostatních vedlejší. Pokud by si určila, že byla ve všech měsících hlavní a platila za leden, únor, září až prosinec nižší zálohy, než činila minimální výše zálohy u OSVČ hlavní, naběhlo by jí penále z dlužných záloh.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty