Pečující osoby a jejich podnikatelská činnost ve zdravotním pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Zvláštní kategorií zdravotního pojištění jsou osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: – se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo – dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo – dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hod. denně, nebo – dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.

Pečující osoby a jejich podnikatelská činnost ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Upozorňuji, že jiné podmínky platí například u osob na rodičovské dovolené nebo u příjemců rodičovského příspěvku, což však není předmětem tohoto článku.
 
Zvýhodnění „pečující osoby“
Pokud je osoba celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. o děti, výdělečně činná, to znamená, že je zam