Rozšíření kategorie spotřební daně z tabákových výrobků - tabáku ke kouření

Vydáno: 23 minut čtení

Na začátek si představíme předmět spotřební daně z tabákových výrobků, jsou tokategorie – cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření. Dále je poté tabák ke kouření je rozdělen na tabák řezaný, jinak dělení, lisovaný nebo kroucený do desek, a tabákový odpad. Zatímco první kategorie je předmětem daně přímo, kdy ji lze bez nutnosti průmyslového zpracování použít ke kouření, kategorie tabákového odpadu je předmětem spotřební daně pouze za situace, kdy je tabákový odpad upraven pro konečného spotřebitele a lze kouřit bez nutnosti dalšího zpracování. Vše upraveno v § 101 odst. 3 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSpD“) a čl. 5 směrnice 2011/64/EU (dále jen „směrnice“).

Rozšíření kategorie spotřební daně z tabákových výrobků – tabáku ke kouření
JUDr.
Radim
Hanák,
Ph. D.
 
Tabákový odpad
Tabákový odpad je pak vymezen (v čl. 5 odst. 2 směrnice a shodně § 101 odst. 7 ZSpD) jako zbytky z tabákových listů, které zůstaly po výrobě tabákových výrobků nebo zpracování tabáku. Tabákový odpad je předmětem spotřební daně pouze za situace, kdy byl upraven pro konečného spotřebitele. To tuzemská soudní
judikatura
vykládá tak, že se jedná o situace, kdy je takový tabák dodáván konečnému spotřebiteli, což je praxí a judikaturou dovozeno podle okolností konkrétního obchodního případu. Nejedná se tak o otázku existence jednotkového balení tabákového výrobku (§ 107 ZSpD), ale o materiální vyhodnocení, zda tabáková hmota je nebo není dodána k finálnímu spotřebování.1) Pokud jde o klasifikaci „řezaného tabáku“, byť jsou vypočteny čtyři podoby takového tabáku, jedná se v drtivé většině případů pouze o tabák řezaný (což je běžná úprava). Např. kroucený a lisovaný tabák se vůbec nevyskytují na trhu České republiky, a pokud jde o termín jinak dělený (v angličtině „otherwise split“), tento výraz nebyl doposud nikdy aplikován. Do této kategorie tedy náležel zpravidla tabák řezaný, u kterého nebylo pochyb. Lze jej také vymezit jako tabák, který lze kouřit bez nutnosti dalšího zpracování a není tabákovým odpadem. Pro úplnost uvádím, že řezaný tabák ke kouření má ještě samostatnou kategorii pro jemně řezaný tabák (u nějž více než 25 % tvoří tabákové řezy o šířce menší než 1,5 mm) dle § 101 odst. 3 písm. c) bod 3. ZSpD. Směrnice umožňuje tuto kategorii zatížit vyšší sazbou spotřební daně. Toho Česká republika nevyužila. Pro tuzemsko se jedná o kategorii fakticky irelevantní, protože daňové zatížení je stejné jako u standardního řezaného tabáku, který je běžně označován jako dýmkový. Pro účely tohoto článku je nutno ozřejmit vymezení frakcí zpracovaného tabákového listu. Jedná se o dvě frakce tabákového listu, které jsou nejvíce dotčeny níže uvedeným rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, o němž pojednává tento článek.
Strips
– jedná se o podlouhlé části tabákového listu po procesu odřapíkování2), které jsou určeny pro další použití na řezacím stroji. Je to hlavní část tabákového listu, která je určena pro další produkci (hlavní výstup odřapíkování, pro další použití – výrobu řezaného tabáku a cigaret). Sama o sobě je však tato část listu pro svoji velikost nevhodná pro jakékoli další použití ke kouření bez dalšího nařezání nebo