Zdravotní pojištění od ledna 2021

Vydáno: 11 minut čtení

Ať už v důsledku pandemie koronaviru nebo v jiných souvislostech dochází ve zdravotním pojištění s účinností od 1. 1. 2021 k četným změnám. Současně upozorňujeme na některé změny přijaté v roce 2020, jejichž důsledky se projeví i v právních podmínkách roku 2021.

Zdravotní pojištění od ledna 2021
Ing.
Antonín
Daněk
 
I Změny účinné od 1. 1. 2021
V oblasti zdravotního pojištění dochází k tomuto datu především k následujícím změnám.
 
Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance
K této problematice úvodem poznamenávám, že dne 31. 1. 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zamítla poslanecký návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu zaměstnanců. To znamená, že i nadále jsou účinná ustanovení § 3 odst. 4, 6, 8, 9 a 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, řešící odvod pojistného zaměstnavatelem v návaznosti na minimální vyměřovací základ zaměstnance, přípa