Zdravotní pojištění - postupy zaměstnavatele při ukončení zaměstnání

Vydáno: 12 minut čtení

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění je řádné odhlašování zaměstnanců při ukončení zaměstnání v zákonem stanovené osmidenní lhůtě, anebo také v situaci, kdy osoba přestane být při trvajícím pracovněprávním vztahu z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, k čemuž typicky dochází u některé z dohod. Zaměstnavatelé by neměli tuto povinnost podceňovat, neboť kromě možného uložení pokuty ze strany zdravotní pojišťovny až do výše 200 000 Kč může zaměstnavatel tímto postupem způsobit potíže i zaměstnanci (pojištěnci), jak bude dále rozvedeno konkrétně dále.

Zdravotní pojištění – postupy zaměstnavatele při ukončení zaměstnání
Ing.
Antonín
Daněk
K odhlášení zaměstnance používá zaměstnavatel kód „O“, kterým fakticky oznamuje zánik účasti na zdravotním pojištění z titulu zaměstnání. Tento kód se použije například při:
ukončení zaměstnání, které založilo účast na zdravotním pojištění včetně ukončení pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů,
skončení výkonu funkce člena statutárního orgánu,
ukončení práce jednatelem společnosti s ručením omezeným pro společnost bez pracovněprávního vztahu s touto společností,
přestupu zaměstnance k jiné zdravotní pojišťovně (odhlášením u původní, bývalé, zdravotní pojišťovny),
ukončení zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V těchto případech je