Zdravotní pojištění - koronavirová krize a snížení zálohy OSVČ v roce 2020

Vydáno: 9 minut čtení

Minimální měsíční záloha OSVČ, pro kterou je její samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů, činí v roce 2020 částku 2 352 Kč. Pokud však pro OSVČ vyplynula na základě podaného Přehledu za rok 2019 platit (od kalendářního měsíce, ve kterém byl Přehled podán) vyšší zálohy, pak musí hradit zálohy vyšší než 2 352 Kč. V důsledku koronavirové krize však byly zákonem č. 134/2020 Sb. přijaty úlevy pro OSVČ spočívající ve skutečnosti, že zálohy až do výše minimální zálohy za měsíce březen až srpen 2020 nemusejí platit, byly podnikatelům odpuštěny, resp. se považují za zaplacené.

Zdravotní pojištění – koronavirová krize a snížení zálohy OSVČ v roce 2020
Ing.
Antonín
Daněk
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud pro OSVČ platí povinnost placení alespoň minimálních záloh, pak OSVČ musí tyto zálohy ve stanovených termínech (viz dále) odvádět.
Na straně jedné byly OSVČ povinny zaplatit za období březen až srpen 2020 rozdíl mezi zálohou vyšší než minimální a minimální zálohou. Na straně druhé však zákon č. 134/2020 Sb. umožňuje v § 28c odst. 5 uhradit tyto platby formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém v roce 2021 bude nebo měl být podán Přehled za rok 2020.
Přijatá opatření s