Specifika spojených osob v daních z příjmů

Vydáno: 35 minut čtení

Nebudeme si povídat o tzv. siamských (srostlých) dvojčatech ani o milencích, či transplantaci orgánů. Přívlastek „spojené“ zde zákonodárci zvolili dosti nepřesně, příhodnější by bylo hovořit o „vlivných“ osobách. Protože je to právě možnost efektivně ovlivnit jinou osobu, která pak „skáče, jak pískáme“, čehož se ministerstva financí – a to všude po světě, oprávněně obávají. A kvůli tomu se zejména v Praze i Bruselu vymýšlí bezpočet regulací snažících lavírovat mezi svobodou volby jednotlivce a veřejným zájmem na „spravedlivé zdanění“. Zejména daně z příjmů totiž mají ten problém, že pro výši daně je určující cena, typicky prodejní cena za výrobky, zboží a služby. Jenže máte-li onen vliv na svého dodavatele nebo odběratele a zájem o co nejnižší zdanění (ostatně kdo by chtěl platit velké daně?), tak lehce díky čistě účelově sjednaným nereálným cenám můžete platit daň, jakou chcete. Skutečný příklad z praxe? Česká dceřiná společnost ušije sadu koberečků do auta, které dobrovolně/povinně prodá své německé mateřské společnosti za 200 Kč, načež jí tato automobilka prodává do svých vozů za 100 Eur. Ovšem smluvní ceny nejsou zdaleka jediným daňovým specifikem spojených osob. Nejprve se seznámíme s poměrně obsáhlou a strukturovanou definicí „spojených osob“ pro účely daní z příjmů, načež si připomeneme několik daňových výhod takovýchto uskupení. V souladu s očekáváním se pak podíváme na odvrácenou tvář daňových nevýhod, rizik a omezení. Kde sice dominují ty známější „cenové“, nicméně jsou i jiné neprávem opomíjené handicapy. V poslední kapitole už pouze stručně vylekáme ATADem – unijní směrnicí, která byla loni povinně implementována do ZDP – a to zejména pro velké, a ještě větší přeshraniční obchodní uskupení, obzvláště pokud mající nekalé úmysly a chtěly by se vyhýbat daňové povinnosti v Česku.

Specifika spojených osob v daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Kdy se jedná o spojené osoby v daních z příjmů
Pojem „spojené osoby“ je tzv. legislativní zkratkou používanou ve dvou důležitých daňových zákonech: v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Její definici najdeme v ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, pro přehlednost a pro další výklad si ji mírně přeformulujeme:
Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí
:
Přímo kapitálově spojené osoby:
jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo
jedna osoba se přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň:
a)
25 % základního kapitálu,
nebo
b)
25 % hlasovacích práv těchto osob.
Nepřímo kapitálově spojené osoby:
jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo
jedna osoba se nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob,
a přitom tento podíl představuje alespoň:
a)
25 % základního kapitálu,
nebo
b)
25 % hlasovacích práv těchto osob.
Jinak spojené osoby
(kvůli lepší přehlednosti se k vymezení této kategorie dostaneme později).
Příklad 1
Osoby přímo kapitálově spojené
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=14006.jpg
Nejjednodušším přímým kapitálovým spojením je prostá struktura společník (fyzická osoba)
versus
jeho společnost (např. s. r. o.), má-li společník alespoň 25% podíl na dané společnosti, nebo na více společnostech. V našich podmínkách jde typicky o případ, kdy pan Jan Novák nebo paní Jana Nováková založí jako jediný zakladatel firmu Novák, s. r. o., v níž je jediným společníkem
alias
členem/členkou této obchodní
korporace
.
Přímo kapitálově spojenými osobami jsou A a B, i všechny čtyři subjekty C až F navzájem. V praxi firmy vesměs vědí, že spojenými osobami jsou tzv. mateřská společnost C
versus
její dceřiné společnosti D, E a F, zapomínají ovšem na to, že stejně jsou na tom i jednotlivé dceřiné společnosti D, E a F navzájem. Proto nestačí hlídat (pro účely daní z příjmů) pouze „vertikální“ obchody, ale i ty „horizontální“ mezi dcerami…
Příklad 2
Osoby nepřímo kapitálově spojené
O řád složitější situace nastává u nepřímého kapitálového spojení. O něj půjde u obchodních korporací (D, E a F) vůči subjektu A, který se na nich podílí nepřímo, a to prostřednictvím držby kvalifikovaného podílu ve firmách B a C. Podmínkou je, aby ve vertikálním směru mezi jednotlivými úrovněmi byla minimálně 25% účast na základním kapitálu (hlasovacích právech). Takže spojenými osobami jsou všechny subjekty A, B, C, D, E a F.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=14008.jpg
Pokud by v testovaném zdaňovacím (zdaňovaném) období došlo ke změně oněch podílů na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech,