OSVČ ve zdravotním pojištění - aktuálně

Vydáno: 10 minut čtení

Pandemie koronaviru zcela zásadním způsobem změnila mimo jiné i postupy OSVČ ve zdravotním pojištění. Podnikatelé nemusejí od března platit zálohy a Přehled za rok 2019 mohou podat až 3. srpna 2020 bez ohledu na to, zda jim daňové přiznání zpracovává nebo nezpracovává daňový poradce. Jak tedy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálně postupují?

OSVČ ve zdravotním pojištění – aktuálně
Ing.
Antonín
Daněk
 
Od března nemusejí platit zálohy
V rámci souboru opatření ke zmírnění dopadů epidemie pro OSVČ nemusejí podnikatelé za období březen až srpen 2020 platit zálohy na pojistné. Tyto zálohy jsou až do výše minimální zálohy odpuštěny neboli v podstatě zaplaceny. Za šest kalendářních měsíců bez povinnosti platit alespoň minimální zálohy tak OSVČ reálně ušetří 14 112 Kč (6 x 2 352).
OSVČ jsou na straně jedné povinny zaplatit za období březen 2020 až srpen 2020 rozdíl mezi zálohou vyšší než minimální a minimální zálohou. Na straně druhé však nově přijatá právní úprava poskytuje podnikateli výhodu v tom směru, že umožňuje OSVČ uhradit bez penále tyto platby formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém v roce 2021 bude, nebo měl být, podán Přehled za rok 2020.
Připomínám, že od září 2020 však již OSVČ zálohy platit musejí (mimo zákonem daných výjimek), a to ve výši podle Přehledu podaného za rok 2019. Takže tyto zálohy