Zdravotní pojištění a zvyšování platby za "státní pojištěnce"

Vydáno: 6 minut čtení

I když se to nezdá, osoby, za které platí pojistné stát, představují více než polovinu populace České republiky, proto má každé zvýšení částky vyměřovacího základu přímý dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání a další.

Zdravotní pojištění a zvyšování platby za „státní pojištěnce“
Ing.
Antonín
Daněk
Kompletní výčet všech těchto osob naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Změny v zákoně č. 592/1992 Sb.
V reakci na současnou situaci byl přijat zákon č.