Sekundární úprava základu daně a přeshraniční daňové spory

Vydáno: 7 minut čtení

S rostoucím počtem nadnárodních společností a objemem mezinárodního obchodu získává problematika převodních cen na pozornosti. Rostoucí počet vnitroskupinových transakcí se spojenými společnostmi v zahraničí bývá častým terčem kontroly správce daně.

Sekundární úprava základu daně a přeshraniční daňové spory
Petr
Tomeš
daňový poradce / Associate Partner, Rödl & Partner Tax, k.s.
Martin
Novák
Transfer Pricing Consultant, Rödl & Partner Tax, k.s.
Poznámka: Článek byl původně publikován na www.epravo.cz.
V případě, že je při daňové kontrole zjištěn rozdíl mezi cenami v těchto vnitroskupinových přeshraničních transakcí