Otázky a odpovědi: Doprava a zemní práce - EET

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma, s. r. o., má hlavní činnost dopravu a zemní práce. Jako vedlejší činnost od roku 2020 bude mít prodej zeminy za hotové. Tento prodej bude její minoritní činností. Tržby z hlavní činnosti jsou placeny převodem, za hotové je jen tento prodej. Myslím si správně, že v rámci EET se firmy bude týkat až 4. vlna od 1. 5. 2020, kam spadají všichni, mimo výjimky, a už se nerozlišuje, která činnost je minoritní?

Otázky a odpovědi: Doprava a zemní práce – EET
Ing.
Matěj
Nešleha
Souhlas se závěry tazatele. Postup ohledně minoritní činnosti na poli elektronické evidence tržeb měl zajistit, aby poplatník zahájil evidenci tržeb, a byl tak povinen disponovat zařízením, které provádí evidenci tržeb až v okamžiku, kdy uskutečňuje tržby z činnosti, která je objemem významná. Nebo jinak, aby podnikatel nebyl nucen zahajovat evidenci a disponovat potřebným zařízením už ve fázi, ve které realizuje pouze zanedbatelný objem svých tržeb. Tedy tržby z minoritní činnosti nemusíme evidovat do doby, než máme povinnost evidovat tržby z naší hlavní činnosti, skutečnost, že tržby z hlavní činnosti nakonec evidovat nebudeme, neboť je nepřijímáme v hotovosti, na koncept minoritních činností nemá vliv.
Nad rámec dotazu si dovolím připomenout, že dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v hotovosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Dle § 1 odst. 2 tohoto zákona není poplatník, na kterého dopadá povinnost evidovat tržby, povinen plnit povinnosti dané zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen 12. 3. 2020. Jinak řečeno, nyní nemusí nikdo elektronicky evidovat tržby, není přitom vůbec podstatné, zda je daný poplatník současnou situací zasažen či nikoli, evidovat nemusí nikdo.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.