Otázky a odpovědi: Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu

Vydáno: 2 minuty čtení

Dle informací jsou od března do srpna odpuštěny zálohy pro OSVČ. Pokud má OSVČ nastaveny trvalé příkazy na tyto zálohy a bude je nadále platit, budou mu pak při podání přehledu za rok 2020 vráceny? Nebo je nutné trvalé příkazy zrušit a zálohy neplatit, jinak k jejich odpuštění nedojde?

Otázky a odpovědi: Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Ing.
Ivana
Pilařová
V žádném případě není odpuštění záloh za období březen až srpen 2020 limitováno a podmíněno jejich neplacením. To platí jak na sociálním, tak i na zdravotním pojištění.
Záloha na pojistné na sociální pojištění
Pokud k zaplacení záloh dojde (bude dále docházet), použijí se na úhradu splatných závazků (například z podaného přehledu za rok 2019, či na jiné závazky), nebo se použijí na placení záloh na další měsíce roku 2020. Pokud budete platit stále dál, budete mít předplaceno a tyto zálohy budou použity při podání přehledu za rok 2020. Případný přeplatek pak bude obvyklým způsobem vrácen.
Záloha na pojistné na zdravotní pojištění
Promíjí se pouze záloha vypočítaná z 1/12 minimálního vyměřovacího základu (tj. částka 2 352 Kč). Pokud osobě samostatně výdělečně činné vychází vyšší záloha než ta v minimální výši, platí zálohy ve výši rozdílu těchto částek. Platby takto stanovených záloh za období březen až srpen 2020 je možné zaplatit až formou doplatku pojistného při podání přehledu za rok 2020. Nemusí se tedy za dané období platit ani zálohy ve výši rozdílu, a to bez jakéhokoliv podání žádosti a bez hrozby sankce.
Záloha zaplacená za měsíc březen se považuje za zálohu na měsíc září. Ačkoliv to v novele zákona přímo není uvedeno, lze předpokládat, že platby všech záloh (za období březen až srpen i mimo něj) provedené za období roku 2020 budou zahrnuty do sumy zaplaceného pojistného za rok 2020 a budou v případě vzniku přeplatku vráceny obvyklým způsobem, nebo započteny na zálohy na další období.
Pokud OSVČ chce ponechat trvalé příkazy, určitě o své zaplacené zálohy nepřijde. Naopak v případě, kdy by platit nemohla, může kdykoliv využít výše uvedené prominutí.
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.